Účtovný výkaz

COM, s.r.o. (IČO: 36475068) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2021589746_IR_2010_703_2011_521635.TIF