Účtovný výkaz

COM, s.r.o. (IČO: 36475068) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2021589746_IR_2012_2016907082013.TIF