Účtovný výkaz

COM, S.R.O. (IČO: 36475068) vykonala dňa 25.04.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF