Účtovný výkaz

COM, S.R.O. (IČO: 36475068) vykonala dňa 16.03.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF