Účtovný výkaz

COM, s.r.o. (IČO: 36475068) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2021589746_IR_2009_703_2010_529731.TIF